Nazwa

Leśnictwo - Albumy

Ta forma wydawnicza jest nam szczególnie bliska. Urzekający obraz przyrody opatrzony celnym komentarzem stał się naszą najlepszą wizytówką. Dotychczas albumy poświęcone były polskiej przyrodzie i ludziom mocno z nią związanym. Prezentowały m.in. puszcze, lasy i bory  Polski, leśne krajobrazy, wybitnych leśników, pracę codzienną i różne pasje ludzi lasu, historię Lasów Państwowych czy Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Ale wciąż czekamy na nowe wyzwania, dlatego polecamy naszą Oficynę, jako wydawcę albumu o jakim marzycie. Zapewniamy kompleksową usługę (tekst, redakcję merytoryczną i techniczną, tłumaczenie, opracowanie materiału ilustracyjnego, projekt graficzny, skład, łamanie, skanowanie i druk).