Łowiectwo - Biblioteka myśliwego

Wszystkie tytuły umieszczone w tym dziale są do nabycia tylko w Zarządzie Głównym oraz w Zarządach Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego.


Oficyna Wydawnicza Forest jest pomysłodawcą i współwydawcą (wraz z Zarządem Głównym PZŁ) podręczników z serii „Biblioteka myśliwego”. Służą one przede wszystkim osobom nowo wstępującym do Polskiego Związku Łowieckiego, ale cieszą się również ogromnym zainteresowaniem doświadczonych myśliwych, studentów nauk przyrodniczych i przedstawicieli wielu innych profesji. O ich popularności decyduje przede wszystkim praktyczna wiedza przekazana przez autorytety w danej dziedzinie, jednak duży wpływ na tak dobrą opinię Czytelników ma też profesjonalne przygotowanie materiału (redakcja tekstu, opracowanie materiału ilustracyjnego, korekta) oraz projekt graficzny. Wydane tytuły prezentujemy poniżej.

1-selekcjoner_okladka_strona_web.jpg2-Kynologia lowiecka_okladka_strona_web.jpg3-szkody_lowieckie_okladka_strona_web.jpg4-zwierzeta chronione_1_okladka_pokaz.jpg5-dziczyzna-2_okladka.jpg6-bron_mysliwska_okladka_pokaz_1_OK.jpg7-kultura_lowiecka_okladka_pokaz_OK.jpg