Leśnictwo - Przewodniki turystyczne i mapy

Przewodniki turystyczne i mapy, które dotychczas zaproponowaliśmy dyrekcjom Lasów Państwowych i wydaliśmy je we współpracy z leśnikami, sprawdziły się jako znakomite produkty marketingowe nadleśnictw. Potwierdzają to pozytywne opinie stowarzyszeń turystycznych i turystów indywidualnych, którzy odbyli już wycieczki, korzystając z naszych przewodników i map.

Turyści szczególnie cenią sobie aktualność informacji i prezentację często unikatowych leśnych i nieleśnych atrakcji Polski. Takich perełek przyrodniczych, miejsc pamięci, zabytków architektury czy atrakcyjnych dla turystów lasów grzybnych, jezior i rzek próżno szukać w ogólnie dostępnych informatorach lub przewodnikach.