Nazwa

Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych

Cena sprzedaży 29,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 27,62 zł
okladka-mowy2_20141112021520

Reprint książki z 1860 roku

  • zebrał Antoni Małecki, wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego
  • nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej w Krakowie, 1860
  • Format: 120 x 195 mm
  • Objętość: 232 str.
  • Oprawa twarda, papierowa

Książka ta jest unikatem na rynku wydawniczym. Na jej kartach zebrane są najpiękniejsze mowy, wygłaszane przez wielkich Polaków, niejednokrotnie podczas spotkań z królem czy też obrad sejmowych. Ułożone chronologicznie, dają obraz nie tylko talentu oratorskiego cytowanych mówców, ale też wyobrażenie o panujących obyczajach.Zbiór otwiera mowa posłów ziem pruskich do króla Kazimierza Jagiellończyka wygłoszona na zjeździe krakowskim w 1454 r., kolejne mają związek z wieloma ważnymi wydarzeniami politycznymi, które miały miejsce do XVIII wieku.

Zapewne współczesny mówca nie skorzysta z ubarwień języka, które pozna dzięki tej książce, ale uważna jej lektura pozwoli zwrócić uwagę na precyzję wypowiedzi i trafność porównań.

Książka została wydana staraniem Adama Hromiaka i wydawnictwa „Tongraf”. Jest gratką dla bibliofilów, historyków, znawców języka polskiego, ale też wielbicieli ojczystej mowy.