Nazwa

Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy

Cena sprzedaży 7,88 zł
Cena sprzedaży bez VAT 7,50 zł
malowanki_4_5_20070518020946 malowanki_12_13_20070518020948 malowanki_II_III_20070518020949

Nakład chwilowo wyczerpany

  • Grażyna Głuch.
  • Format: 210 x 297mm
  • Objętość: 16 stron
  • Oprawa zeszytowa

Autorką prezentowanego zeszytu edukacyjnego jest p. Grażyna Głuch, która na co dzień prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie.

W zeszycie „Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy“ zaproponowano oryginalną, rysunkową metodę rozpoznawania drzew leśnych. Polega ona na poznawaniu liści i owoców, a następnie samodzielnym ich rysowaniu krok po kroku, według kolejności pokazanej na rysunkach. Wszystkie gatunki drzew liściastych, zarówno o liściach pojedynczych, jak i złóżonych, można narysować wykorzystując tylko trzy figury geometryczne: elipsę, okrąg i deltoid. Dla liści drzew gatunków iglastych reguły są inne, ale rysując szyszki można skorzystać z tych samych kształtów.

Praktycznym i uatrakcyjniającym naukę pomysłem jest z pewnością „ściągawka terenowa“. Dzięki niej można w terenie sprawdzić nabyte umiejętności. Zaletą prezentowanej metody jest niewątpliwie jej prostota i uniwersalizm. Zeszyt służy jako przewodnik, z możliwością wielokrotnego wykorzystania podczas zajęć.

W prezentowanej publikacji zadbano także o fachowe, botaniczne nazewnictwo szczegółów związanych z budową liści i owoców, jak również zamieszczono zbiorcze tabele pomocne w tworzeniu zielników.