Nazwa

Wędrówki ptaków

Cena sprzedaży 553,50 zł
Cena sprzedaży bez VAT 450,00 zł

Tablica zwijana
- drukowana techniką solwentową na estetycznym i trwałym podłoźu banerowym, wykończona aluminiowymi listwami zaciskowymi

Teksty: Andrzej Kruszewicz; rozmiar: 150 x 100 (cm)

Tablica przedstawia kierunki ptasich wędrówek podejmowanych po to, aby przetrwać okres chłodów i braku pokarmu na terenach lęgowych. Stąd na mapie zaznaczono kierunki migracji wybranych gatunków odlatujących z Polski na zimę, ale też kilku gatunków spędzających zimę w Polsce. Sylwetki ptaków uzupełniają krótkie informacje o czasie odlotu lub przylotu do Polski, długości trasy, zajmowanym siedlisku i sposobie wędrowania.